Հոգեբանական ծառայություններ կտրամադրվեն խոշտանգումից տուժած անձանց

 

 

 

Գործադիրը սահմանել է խոշտանգումից տուժած անձանց հոգեբանական ծառայություններից օգտվելու կարգը:  Համապատասխան օրենսդրական  փաթեթի ընդունմամբ ՀՀ իրավական համակարգ է ներմուծվել խոշտանգումից տուժած անձանց փոխհատուցում (redress) ստանալու կառուցակարգը: Այն նախատեսում է, որ խոշտանգումից տուժած անձանց փոխհատուցման իրավունքը բաղկացած է նյութական և ոչ նյութական վնասների հատուցման և ռեաբիլիտացիայի իրավունքից: Ռեաբիլիտացիայի իրավունքն իր հերթին ներառում է բժշկական, հոգեբանական և իրավաբանական ծառայություններից օգտվելու իրավունքը: Այսպիսով, առաջարկվում  է  հոգեբանական ծառայություններ տրամադրել խոշտանգումից տուժած անձի ցանկությամբ՝ անվճար հիմունքներով: 

 

Կառավարությունն ընդունել է «Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգի սահմանման մասին» որոշումը: Արդյունքում համապատասխան լիազոր մարմիններին կտրամադրվի տեղեկատվություն վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցման և բնապահպանական վնասի չափի գնահատման և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցման վերաբերյալ:

 

26.10.17 | քաղաքականություն