Сайт продаётся (Կայքի վաճառք)!

Հայտարարություն՝ ՀՀ պետական պարտատոմսերի արդյունքների վերաբերյալ

Հայտարարություն՝ ՀՀ պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման  արդյունքների վերաբերյալ

 

Թողարկման համար AMGT1326A159

 

Աճուրդի ամսաթիվ 7/27/2015

 

Մարման ամսաթիվ 10/26/2015

 

Թողարկման ծավալը (ՀՀ դրամ)`  500,000,000

 

Աճուրդին մասնակցած գործակալների թիվը (գործակալ)  3

 

Ներկայացված առաջարկությունների  ընդհանուր ծավալը (դրամ) 1,347,000,000

 

այդ թվում` գործակալների կողմից ներկայացված մրցակցային առաջարկությունների  ծավալը (դրամ)  1,315,000,000

 

այդ թվում` գործակալների կողմից ներկայացված ոչ մրցակցային առաջարկությունների  ծավալը (դրամ)   32,000,000

 

Գանձապետական պահառուի կողմից ներկայացված ոչ մրցակցային առաջարկությունների ծավալը (դրամ)   —  

 

Բավարարված  առաջարկությունների  ընդհանուր ծավալը (դրամ)  500,000,000

 

Պահանջարկը տեղաբաշխված ծավալի համեմատ (%)  2.6940

 

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի սահմանային եկամտաբերությունը (%)  11.5980

 

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի  միջին կշռված եկամտաբերությունը (%) 11.5312

 

 

 

 

 

28.07.15 | քաղաքականություն