Сайт продаётся (Կայքի վաճառք)!

Կառավարությունը հավանություն է տվել ՀՀ 2018 թ. պետբյուջեի նախագծին

Այսօր տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը: Նախքան օրակարգային հարցերի քննարկումը՝ վարչապետը մի շարք հանձնարարականներ է տվել: 

Առաջինը վերաբերում էր առցանց մատուցվող ծառայությունների շրջանակի  ընդլայնմանն ու դրամական վճարներն անկանխիկ եղանակով վճարելու ընթացակարգերը պարզեցնելուն: «2017 թվականի սկզբից գործարկվել է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի առցանց դիմումի համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս 1-ին և 2-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում միանվագ նպաստը ստանալ առցանց եղանակով՝ ներկայացված դիմումի հիման վրա։ Նշված համակարգից արդեն իսկ օգտվել է շուրջ 15,000 մարդ: Իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ առկա են խնդիրներ կենսաթոշակների և նպաստների անկանխիկ վճարման գործընթացում։ Նշվածը պայմանավորված է բանկերի և համապատասխան պետական մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակության ընթացակարգերի թերություններով և վարչարարության ձևական պահանջներով»,-նշել է վարչապետը։

 

Այդ նպատակով կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 30-ը ձեռնարկել միջոցներ՝ ոլորտի անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացումն ապահովող ենթահամակարգի մշակման աշխատանքներն ավարտելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության հարցը քննարկել Կենտրոնական բանկի հետ: Հանձնարարվել է նաև պարզեցնել վարչարարությունը և գործնականում ապահովել կենսաթոշակների, նպաստների, ինչպես նաև՝ օրենսդրությամբ սահմանված մյուս դրամական վճարների անկանխիկ եղանակով վճարելու ընթացակարգերի կիրարկումը։

Վարչապետի մյուս հանձնարարականը ջրամբարները սնող ջրահոսքերի մաքրման վերաբերյալ էր: Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահը զեկուցել է, որ վերջին շրջանում նկատվում են  հանրապետության խոշոր ջրամբարների թերլցման ռիսկեր, ինչով պայմանավորված առաջանում են ոռոգման նպատակով ջրամատակարարման խափանման դեպքեր: Հանրապետության մակերևութային, մասնավորապես՝ ջրամբարները սնող ջրահոսքերը կարգավորելու, ջրամբարների առավելագույն լցվածությունն ապահովելու, ոռոգման անխափան ջրամատակարարում իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև ի լրումն փոքր և միջին ջրամբարաշինության ծրագրերի մշակման վերաբերյալ նախորդ հանձնարարականի՝ վարչապետը հանձնարարել է ՀՀ բնապահպանության նախարարին և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին 1-շաբաթյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ջրամբարները սնող ջրահոսքերի հուների մաքրման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ առաջարկություն և գործողությունների ծրագիր:   

Հաջորդ հանձնարարականը վերաբերում էր տարեցների նկատմամբ վարվող քաղաքականությունում նոր մոտեցումներ որդեգրելու անհրաժեշտությանը: «1992թ-ից ՄԱԿ-ը հոկտեմբերի 1-ը հռչակել է որպես  Տարեցների միջազգային օր: Այսօրվա հրամայականը մեզ ստիպում է տարեցների սոցիալական պաշտպանության բնագավառում սոցիալական պաշտպանությունից ու խնամքից անցում կատարել դեպի առողջ և ակտիվ ծերացմանն ուղղված գործողությունների իրականացում»,-ասել է վարչապետը: Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին 1-ամսյա ժամկետում  քննարկել տարեց անձանց` աշխատաշուկայում ընդգրկվելու հնարավորության հարցերը,   ուսումնասիրել միջազգային փորձը և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ` Սոցիալական այլընտրանքային ծառայությունների (օրինակ՝ ցերեկային կենտրոններ և տնային խնամք) համակարգի ներդրման ուղղությամբ։

28.09.17 | քաղաքականություն